Bolyai Farkas

1775. február 9-én született Bólyában, matematikus.

Tanulmányait Nagyenyeden, Kolozsváron, majd a göttingeni és jénai egyetemen végezte. Latinul, görögül, héberül, románul, később németül, angolul, franciául és olaszul beszélt. 1804-ben a marosvásárhelyi kollégium matematikai, fizikai és kémiai tanszékére került, ahol 47 éven át tanított. 1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Tevékenysége nagyon szerteágazó volt, foglalkozott fizikával, filozófiával, drámaírással, rajzolással, zenével is. Fő matematikai műve a Tentamen, amelynek két kötete 1832–33-ban saját kiadásban jelent meg, ebben igyekezett rendszerbe foglalni az aritmetikát és geometriát.1852-ben kiadta Kurzer Grundiss (Rövid vázlat) című német nyelvű művét, amelyben összefoglalta főbb matematikai gondolatait.

 

 

 


Nyomtatás   E-mail

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Teleki Sámuel

Mikes Kelemen

Apor Péter

Apáczai Csere János

Székely Mózes