Székelyföldi Autonómia Alap


Pénzalap a székely autonómiáért

Székelyföld autonómiája döntően azon múlhat, hogy van-e még, lesz-e személyes áldozatvállalási készség a helyben vagy a nagyvilágban élő székelységben, magyarságban.

 

A kisantant államok, köztük Románia is - mindaddig következetesen elutasító álláspontra fog helyezkedni a párbeszédet illetően, amíg az erdélyi magyarság számaránya jelentéktelenné nem válik. Ez a folyamat már elérte a tűrési határértéket a Közép- és Dél-Erdélyi szórványban, de Délvidéken és Kárpátalján is.

Nem elég áhítani, sóhajtozni róla, tömeges részvétellel, tevőlegesen is támogatni kell a Székely Nemzeti Tanácsot, amelynek vezetői hitelesen képviselik az autonómia ügyét, mint a székely nép megmaradásának egyetlen lehetőségét.

Az Európában megvalósult (Dél-Tirol), vagy a megvalósulás felé tartó területi autonómia-követelések hordozó gyutacsa mindenütt a helyi közösség tömeges akarata, kitartása és ereje volt. Napjainkban is így működnek a katalán, a baszk, vagy a skót közösségek, ezért van esélyük arra, hogy - belátható időn belül - akaratuk megvalósul (lásd a legutóbbi, brit, parlamenti választásokon a Skót Nemzeti Párt elsöprő sikerét!).

Ennek jeleire várunk Székelyhonban és más nemzetrészeinkben is!

Összhangban a Székelyföldért Társaság 2013. december 1-jén elindított kezdeményezésével (Mozgalom Székelyföld Autonómiájáért - http://supportszeklerland.hu/index.php/mozgalom/nyilatkozat) és az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület 2015. május 22-én tett felhívásával (Székelyföldi Autonómia Alap - http://erdely.ma/autonomia.php?id=186597&cim=szekelyfoldi_autonomia_alap_vidd_a_hiret), alulírott civil szervezetek felkérünk mindenkit, akinek fontos Székelyföld autonómiájának az ügye, hogy minden hónapban havi jövedelmük 1%-át, minimálisan 1.000 forintot, 15 lejt vagy 5 eurót utaljanak a Székelyföld Autonómia Alapba, ezzel támogatva a Székely Nemzeti Tanács munkáját, amivel lehetőségük nyílna a hatékonyabb tevékenységre országhatáron belül és kívül, pl. egy Strasbourgban felállítandó székely lobbiiroda létrehozásával. A kezdeményezéshez csatlakozók névsora nyilvános lesz, de lehetőség van névtelen adományozásra is. A rendszeres anyagi támogatáson túl vállaljuk azt is, hogy személyesen és kapcsolataink révén ezentúl is megadjuk az SZNT-nek a szükséges segítséget.

Módszertani részletek az alábbi dokumentumban találhatók.

 

Debrecen-Érd, 2015. június 23.

 

Csíki András, elnök, Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület                      

György-Mózes Árpád, elnök, Székelyföldért Társaság

                                                                              


 

Székelyföldi Autonómia Alap – Pénzalap Székelyföldért

Mi, az egységes magyar nemzet valamennyi tagjának sorsáért és jövőéjért is felelősséget érző és vállaló szervezetek és magánszemélyek úgy gondoljuk, hogy a történelmi Székelyföld területén egy tömbben élő székelység számára csakis a területi autonómia lehet az egyetlen elfogadható történelmi megoldás, ami biztosítaná ezen őshonos Kárpát-medencei közösség fennmaradását és jövőbeni boldogulását szülőföldjén.

A székely autonómiatörekvések képviselőjének és hiteles köztestületi szervezetének a pártok felett álló Székely Nemzeti Tanácsot tekintjük, aminek a tevékenységét továbbra is – minden, az adott történelmi helyzetben megengedhető eszközzel – támogatjuk és segítjük.

A partiumi, bánsági, dél-erdélyi, mezőségi, kalotaszegi, moldvai magyarok érdeke is a székelyföldi területi önrendelkezés, ugyanis a román állam keretei között nélkülözhetetlen egy „belső anyaország”, melynek megvalósulása össznemzeti érdek, s amely precedens értékű lesz más magyarlakta vidékek számára is.

A Székely Nemzeti Tanács több mint egy évtizedes működése során bizonyította, hogy ténylegesen az autonóm Székelyföldért dolgozik, elérkezett az idő, hogy a székelyek és a székely önrendelkezés támogatói bizonyítsák, hogy teljes mellszélességgel a területi önrendelkezés ügye mellett állnak.

Tekintve, hogy a székelység és az erdélyi magyarság pártpolitikai képviselete elégtelennek bizonyult (tízévente kétszázezerrel fogy az erdélyi magyarság), vesztegetni való időnk már nincsen, meg kell akadályoznunk, hogy szétforgácsolódjon a kezdeményezés.

Hogyan vehetem ki a részem az önrendelkezésért folytatott munkából?

Havi rendszeres jövedelmed 1%-át – minimálisan 1.000 forint, 15 lej, vagy 5 euró - havonta utald az alábbi számlaszámok egyikére. Állítsd be határozatlan idejű átutalási megbízást, megjegyzés: Székelyföldi Autonómia Alap. Így megszámláltatik a székely és az is, aki igazából – nem csak az elvek, szimbólumok síkján, egyéni vagy „kiscsoportos” szinten – szimpatizál az autonómiamozgalommal.

Asociatia Siculitas Egyesület

Lej: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01

OTP Bank Románia – Marosvásárhely

Forint:11705015-20001900

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió

vagy

Euróban a Székely Nemzeti Tanács honlapjának (www.sznt.sic.hu) nyitóoldalán található PayPal átutalás révén (a Donate gombra kattintva)

Az Internet világában szükséges kiemelnünk – avagy a gyakorlat

A Székelyföldi Autonómia Alap tipikus példa arra, hogy csupán TETSZIKeléssel/LIKE-olással semmire sem jutunk. Legyünk alakítói mi is a székely és az erdélyi magyar jövőnek. Nem elég az otthoni székből helyeselni egyet és várni, hogy mások cselekednek. Mit tegyek?

– Számold/számolja ki, hogy mennyi a havi jövedelmednek/jövedelmének 1%-a;

– Menj/menjen be a bankba és adj, adjon egy állandó, havi rendszerességű, átutalási megbízást ahol kedvezményezettként a fenti számlák egyikét és a Siculitas Egyesületet kell megjelölni. Vagy ugyanez megtehető a bankszámla internetes felületén. Megjegyzésbe írd/írja be: SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIA ALAP.

– Aki nevével nem vállalja a támogatást, az a közleménybe írja be „NÉV NÉLKÜL + TELEPÜLÉS NEVE”, ebben az esetben csak a támogató települése lesz publikus.

– Szólj/szóljon ismerőseinek, barátainak, családtagjainak, akinek esetleg nincsen internetes kapcsolata: ÁLLJATOK AZ ÜGY MELLÉ!

– Figyeld/figyelje a Székely Nemzeti Tanács munkásságát, közleményeit, felhívásait és vegyél/vegyen részt a székely megmozdulásokon!

Mit szeretnénk elérni a kezdeményezéssel?

Felhívni a székely közösség és a székelyeket támogatók figyelmét arra, hogy kizárólag egyéni részvállalással sikerülhet a területi autonómia kivívása. A teljes átláthatóság követelményének megfelelve ezért is lesz nyilvános a rendszeres támogatók listája. A listán támogatónként mindösszesen két adatot fog szerepelni:

1. Név, település

2. „Név nélkül”, település

A Székelység közképviseleti testületének, a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a tevékenységét, melyről – a 2003-as alapításától kezdve –, teljes körűen dokumentálva, tájékozódhatnak a www.sznt.sic.hu oldalon.

Az SZNT képviseli a székely közösség területi autonómia iránti igényét, a nemzeti önazonosság védelmében ellátja a közösség közképviseletét. Ahhoz, hogy munkája hatékony legyen, például az alábbiakban tudunk nekik segíteni a Székelyföldi Autonómia Alap kapcsán kialakuló összefogással:

  • Székely lobbiiroda felállítása Strasbourgban.
  • Egyeztetett időpontokban összehangolt tüntetéssorozat szervezése a világ minél több fővárosában és nagyvárosában a román külképviseletek, valamint a nemzetközi szervezetek központjai előtt, hogy emlékeztessük a mindenkori román kormányt, a világpolitika irányítóit, továbbá a közvéleményt:

• az 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés máig be nem váltott ígéreteire, • a trianoni békediktátum Romániával kapcsolatos előírásaira,

• a román állam által elfogadott és ratifikált magyar–román alapszerződés (1996), az Európai Uniós csatlakozási szerződés (2005) és más nemzetközi kötelezettség-vállalások folyamatos megszegésére.

  • Nemzetközi, szociális és szakmai kapcsolatok mozgósítása, hogy a székelység autonómiatörekvése mielőbb és minél szélesebb körben előtérbe kerüljön a nyugati írott és elektronikus sajtóban is – mindent elkövetve annak érdekében, hogy ezek a híradások hiteles forrásból táplálkozzanak.
  • A nyugati közvélemény folyamatos tájékoztatása, megnyerve az ügynek és bevonva a mozgalomba a Magyarországról elszármazott és jó kapcsolatrendszerrel rendelkező magyarokat, a székely autonómiatörekvéseket együttérzéssel követő nem magyar nemzetiségű magánszemélyeket, szervezeteket és kormányokat.