Nincs helye zavarkeltésnek Marosvásárhelyen!

A Székely Szabadság Napján, március 10-én évről-évre méltóságteljesen emlékezik és ünnepel Marosvásárhely és Székelyföld lakossága. Tavaly harmincezer ember bizonyította: kiáll az autonómiatörekvés mellett. Harmincezer ember rendbontások nélkül vonult végig a város utcáin, majd fegyelmezetten távozott a város főteréről. A rendezvény végén mind a rendőrség, mind a csendőrség fontosnak tartotta kiemelni, hogy incidensek nélkül zajlott le az esemény. A szervezők az idén is ugyanígy szeretnének megemlékezni a Székely Szabadság Napján, azaz méltóságteljesen, fegyelmezetten, senki érzékenységét nem sértve, de követeléseink jogosságának tudatában kérni azt, ami Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaiból adódóan is, megillet minket!

Nem tűrhetjük, hogy Románia Alkotmánya által szavatolt alapvető emberi jogainkat megsértve, korlátozzák a gyülekezési jogot, gátolják a véleménynyilvánítás szabadságát. Felháborító, hogy a felelős állami szervek, a felelősség vállalása alól kibújva pilátusként mossák kezeiket és egymásra mutogatva éppen a törvényesség betartásának ürügyén sértenek törvényt.

A bejelentési kötelezettségnek a szervezők eleget tettek! A törvényes határidőn belül nem érkezett erre válasz, ami hallgatólagos engedélyezést jelent. Nincs tehát a felvonulást betiltó határozat, csupán egy átirat. Maros megye prefektusa maga is elismeri: intézmények közötti levelezés tárgyában nem hivatott vizsgálódni, tisztsége folytán csak a polgármester rendeletét vagy a városi tanács határozatát ellenőrizheti, de ilyet a törvényszék előtt sem tudtak felmutatni a polgármesteri hivatalt képviselők.

Legyünk tekintettel a megnövekedett gyalogosforgalomra március 10-én! Marosvásárhely utcáin a járdák a gyalogosforgalom biztosítását szolgálják! Amennyiben a hatóságok nem biztosítják a közúti forgalom korlátozását az utcán menetelő emberek kötelessége a közlekedési szabályokat betartani, csakis a járdán menni, és követni úgy a szervezők, mind a hivatásos rendfenntartók útmutatásait. Csak egyetérteni tudunk Maros megye prefektusa, Corneliu Grosu felhívásának azon részével, hogy Marosvásárhely és Maros megye lakosai ne hagyják magukat félrevezetni, és ne sorakozzanak fel törvénytelen akciók mellett. Felkérünk tehát mindenkit, aki a Székely Szabadság Napja alkalmából rendezett megemlékezésen részt vesz, hogy viselkedésével, cselekedeteivel bizonyítsa: követeléseinket csakis a jog és a törvényes rend betartásának figyelembevételével tesszük.

Marosvásárhely, 2014. március 9.

Biró Zsolt

A Magyar Polgári Párt elnöke

 

 

 


Nyomtatás   E-mail

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK